Strona główna - Dokumentacja Szkoły


Statut Szkoły
Najważniejszym dokumentem, regulującym działalność szkoły jest Statut Szkoły.
Co zawiera?

- ogólne informacje o szkole
- cele i zadania szkoły
- organy szkoły i ich kompetencje
- dyrektor szkoły
- rada pedagogiczna
- rada rodziców
- i inne informacje
Regulamin Uczniowski
Dokumentem, który zawiera prawa i obowiązki ucznia jest Regulamin Uczniowski. Głównym jego celem jest:

- zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole,
- zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły,
- wyeliminowanie wszelkich przejawów agresji fizycznej i psychicznej,
- kształcenie nawyków systematycznej i sumiennej pracy,
- upowszechnianie mody na nienaganne maniery uczniów naszej szkoły,
- eliminowanie wulgarnego  słownictwa z życia szkoły,
pobierz: