Strona główna - Nauczyciele


W szkole pracuje dwudziestu czterech nauczycieli

trzynastu nauczycieli dyplomowanych :

mgr Anita Karczewska dyrektor szkoły
mgr Renata Bieńkowska kształcenie zintegrowane
mgr Anna Bobek kształcenie zintegrowane
mgr Barbara Guśpiel biblioteka
mgr Iwona Mozul muzyka
ks. mgr Dariusz Pacula religia
mgr Małgorzata Pałka kształcenie zintegrowane, plastyka
Małgorzata Pachołek kształcenie zintegrowane, plastyka
mgr Jadwiga Pierzchała historia, technika, informatyka
mgr Agnieszka Siata kształcenie zintegrowane
mgr Jolanta Tarnowska kształcenie zintegrowane
mgr Agnieszka Kierzkowska wychowanie fizyczne
mgr Bożena Wrzoszczyk język polski, terapia pedagogiczna


sześciu nauczycieli mianowanych:

mgr Lucyna Bargiel język polski
mgr Małgorzata Bobak wychowanie fizyczne
mgr Barbara Jelonek przyroda
mgr Marek Klimczyk matematyka
mgr Krystyna Czerw religia
mgr Iwona Pąchalska wychowawca w świetlicy
wychowanie do życia w rodzinnie


pięciu nauczycieli kontraktowych:

mgr Katarzyna Dudek matematyka
mgr Agnieszka Kwik wychowanie przedszkolne
mgr Renata Mlostek pedagog, wychowawca w świetlicy
mgr Katarzyna Niedbała język angielski
mgr Renata Okarmus język angielski